Kategorie

Nowości

TRACER Frenzy
netto: 52,63 zł

Współpraca


Aby podjąć współpracę z naszą firmą należy zarejestrować się na naszej stronie www.emix-hurt.pl.

Rejestracja przebiega następująco:

 1. Kliknij na zakładkę "Rejestracja", wpisz swój e-mail jako logini utwórz hasło, kliknij "zarejestruj".
 2. Otrzymasz zwrotnego maila ( na adres z loginu)  z prośbą o potwierdzenie rejestracji.
 3. Kliknij "Potwierdź rejestrację" i dokończ jej proces.
 4. UWAGA: DANE BILINGOWE SĄ DANYMI DO FAKTURY.  WSZYSTKIE POLA MUSZĄ BYĆ
      WYPEŁNIONE.  
 5. Prześlij mailem, faxem lub listownie dokumenty rejestrowe firmy:

   - wpis do ewidencji gospodarczej lub wypis z KRS

   - NIP

   - REGON

  6. Po weryfikacji w/w dokumentów rejestracja zostanie uaktywniona. Otrzymasz powiadomienie  

      mailem.

Stałym klientom jest przyznawany kredyt kupiecki, ustalany indywidualnie  z kazdym partnerem co do jego wysokości oraz  terminu.

Zamówienia można składać:

  - poprzez stronę www.emix-hurt.pl

  - telefonicznie 68 325-44-43 lub 601 069-507

  - faxem 68 325-44-82

  - mailem sklep@emix-hurt.pl

 

REGULAMIN HURTOWNI

 1. Sprzedającym jest P.H. Emix Sp.J. E. Hopej, M. Szafran, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul.Chemicznej 2 , NIP:929-005-18-77.
 2. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, instytucji budżetowych i fundacji. 
 3. Wszystkie ceny produktów prezentowane w hurtowni są cenami netto za jedną sztukę towaru, podane w polskich złotych.
 4. Zamówienie w sklepie można składać: 
  24h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem hurtowni http://www.emix-hurt.pl
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w hurtowni http://www.emix-hurt.pl l.
 6. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia na adres mailowy podany przy wypełnianiu formularza w hurtowni http://www.emix-hurt.pl
 7. Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone w ciągu 1 dnia roboczego.
 8. Hurtownia http://www.emix-hurt.pl  może zwrócić się do klienta o potwierdzenie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych spowoduje jego anulowanie.
 9. Hurtownia  http://www.emix-hurt.pl  zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, po weryfikacji dokonanej przez pracownika hurtowni. W przypadku takiej decyzji klient o odmowie realizacji zamówienia informowany jest w ciągu 48 godzin.
 10. Każdy towar ma określoną dostępność, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony na stronie, hurtownia http://www.emix-hurt.pl  zastrzega sobie prawo uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia.
 11. Za zamówiony towar można zapłacić przelewem bankowym lub gotówką w siedzibie firmy. 
 12. Hurtownia http://www.emix-hurt.pl  realizuje dostawy za pomocą Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DHL.
 13. Koszt wysyłki towaru powyżej 500 zł netto nie jest obciążony żadnymi kosztami. Zamówienia realizowane powyżej 250 zł netto i są obciążone opłatą 12 zł netto.
 14. Do każdego zamówienia  wystawiamy fakturę VAT.
 15. Wszystkie produkty zakupione w hurtowni  http://www.emix-hurt.pl są fabrycznie nowe (chyba że w opisie przedmiotu zaznaczono inaczej) i objęte gwarancją producenta lub sprzedawcy.
 16. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub zaleceniami sprzedawcy.
 17. Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu.
 18. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia, skontaktować się z firmą tel. 68 325-44-43 oraz spisać protokół uszkodzenia.
 19. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.
 20. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę http://www.emix-hurt.pl  danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883.
 21. Ceny publikowane na stronie http://www.emix-hurt.pl , nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 22. Zdjęcia towarów bądź akcesoriów mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu.
 23. Wszystkie loga, znaki towarowe producentów   czy też niektóre elementy graficzne wykorzystane zostały przez firmę http://www.emix-hurt.pl  jedynie w celach informacyjnych.
 24. Hurtownia http://www.emix-hurt.pl  nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet lub nagłego wyczerpania zapasów magazynowych u dostawców.
 25. Hurtownia http://www.emix-hurt.pl   nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika naszego serwisu.
 26. Hurtownia http://www.emix-hurt.pl  ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie do kwoty zamówienia i nie odpowiada za szkody wynikłe z braku realizacji zamówienia lub jego częściowej realizacji.
 27. Oferta http://www.emix-hurt.pl prezentowana w hurtowni internetowej http://www.emix-hurt.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 28. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 29. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.
 30. Złożenie zamówienia w hurtowni co znacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

  

 1. Aby sprostać najnowszym standardom bezpieczeństwa handlowych witryn internetowych hurtownia http://www.emix-hurt.pl  wykorzystuje technologię SSL (Secure Socket Layer) do zabezpieczenia transakcji internetowych. Podstawowymi zadaniem SSL jest zapewnienie bezpiecznego kanału dla komunikacji między serwerami i wymiany danych. Kanał taki, dzięki zastosowaniu kryptografii, stanowi skuteczną barierę przed osobami podsłuchującymi łączność lub próbującymi modyfikować jej przebieg.
 2. SSL gwarantuje następujące funkcje:
 • Autentyczność stron, czyli pewność, że obie strony połączenia (klient i serwer) są rzeczywiście tymi, za których się podają.
 • Poufność transmisji, czyli ochronę przesyłanych danych przed podsłuchem przez ich zaszyfrowanie.
 • Integralność danych, czyli pewność, że przesłane dane nie zostały zmodyfikowane po drodze, czy to w wyniku awarii czy złośliwej ingerencji.
 1. Zapewnienie autentyczności stron jest realizowane przez zbiór standardów określanych jako infrastruktura klucza publicznego (PKI ). Jest to skomplikowany system, pozwalający na hierarchiczne potwierdzanie tożsamości stron komunikacji (klientów i serwerów). Wykorzystanie PKI czyni protokół SSL odpornym na ataki polegające na podszywaniu się pod zaufaną stronę połączenia, zwane man-in-the-middle. Tego rodzaju ingerencja polega na przejmowaniu danych przesyłanych pomiędzy klientem a serwerem. Atakujący jest w tym wypadku ulokowany pomiędzy stronami połączenia i działa jako pośrednik, udając tego drugiego przed każdą ze stron. Przed atakiem tym nie da się zabezpieczyć wyłącznie za pomocą technik kryptograficznych, konieczne jest wykorzystanie dodatkowego, zewnętrznego systemu ochrony potwierdzania tożsamości, takiego jak PKI.
  Bezpieczeństwo zapewniane jest zatem przez połączenie mechanizmów kryptograficznych z odpowiednimi procedurami organizacyjnymi, takimi jak certyfikacja uczestników systemu. http://www.emix-hurt.pl  posiada aktualny certyfikat SSL zabezpieczający go przed niepożądanym działaniem osób trzecich opisanym w tym artykule.

 

 

OCHRONA DANYCH KLIENTA

 

 1. Zgodnie z treści ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 - tekst jednolity, z póĽn. zm. ), wszystkie dane osobowe zebrane przez firmę EMIX będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień złożonych drogą elektroniczną. Nie będą one w szczególności udostępniane firmom współpracującym z http://www.emix-hurt.pl  do jakichkolwiek celów, w tym marketingowych.
 2. Wszystkie podane przez Państwa dane są przechowywane na serwerze wyposażonym w profesjonalne zabezpieczenia uniemożliwiające wgląd w nie osobom nieupoważnionym przez http://www.emix-hurt.pl

 

PŁATNOŚCI

 

 1. Płatności przelewem na konto.
 • Płatność przelewem na konto jest najprostszą formą płatności w http://www.emix-hurt.pl . Po poprawnym przejściu procesu zamówienia i wyborze opcji "Płatność przelewem na Konto" system wysyła generowany automatycznie e-mail z numerem konta, na które należy wykonać przelew na sumę zamówienia podaną w e-mailu.
 • Przelewu można dokonać z każdego banku, Poczty Polskiej bądź z banku internetowego. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie wpłynięcia środków na konto http://www.emix-hurt.pl
 • W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia lub faktury VAT a płatność przelewem na konto nie jest obciążona żadnymi dodatkowymi opłatami z tytułu obsługi płatności.
 1. Płatność przy odbiorze osobistym:
 • Odbiór osobisty jest najwygodniejszym rozwiązaniem dla osób, które złożyły zamówienie w hurtowni http://www.emix-hurt.pl  i mają możliwość odebrania przesyłki w siedzibie naszej firmy.
 • W takim przypadku zapłatę za towar można uiścić na miejscu w siedzibie firmy w Zielonej Górze przy ulicy Chemicznej 2.

 

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

 

 1. Informacja o dostępności towarów pozwala naszym Klientom na wygodne zaplanowanie zakupów. Klient wie, w jakim przedziale czasowym może się spodziewać dostawy przesyłki, co daje mu uczucie komfortu i profesjonalnej obsługi.
 2. Całkowity czas realizacji zamówienia składa się z dwóch części: czas określony przez termin "Dostępność" oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską lub pocztę polską.
 3. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili przesłania zmiany statusu zamówienia na "Przekazano do realizacji".
 4. Informacja odnośnie dostępności danego towaru podana jest na jego indywidualnej stronie. W przypadku, gdy termin realizacji zamówienia przedłuży się ponad podany na stronie, pracownik http://www.emix-hurt.pl   skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.

 

 

ODBIÓR OSOBISTY

 

 1. Odbiór osobisty jest najwygodniejszym rozwiązaniem dla osób, które złożyły zamówienie w hurtowni http://www.emix-hurt.pl  i mają możliwość odebrania przesyłki w siedzibie naszej firmy.
 2. Zamawiając towar na naszej stronie internetowej mogą Państwo odebrać go osobiście w siedzibie firmy w Zielonej Górze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.

 

ŚLEDZENIE STANU ZAMÓWIENIA

 

 1. Nasz nowoczesny system pozwala Państwu na bieżąco śledzić stan zamówienia.
 2. Począwszy od zarejestrowania zamówienia w naszym systemie do momentu całkowitego jego zamknięcia, będą Państwo na bieżąco informowani o jego przebiegu za pośrednictwem maili wysyłanych z naszego systemu. Wszystkie niezbędne informacje będą docierały na adres mailowy Klienta od razu po każdej istotnej zmianie w zamówieniu.
 3. Konto Klienta, dostępne po zalogowaniu się u nas na stronie, daje możliwość śledzenia stanu wszystkich złożonych w hurtowni http://www.emix-hurt.pl  zamówień. Klikając w dane zamówienie, znajdą Państwo informacje o stanie jego realizacji, z dokładnym opisem aktualnego statusu zamówienia oraz informacje o każdej z przesyłek, które zostały do Państwa nadane z danego zamówienia.

 

 

DOSTAWA I KOSZTY

 

 1. Zakupiony towar wysyłamy do Państwa za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz Poczty Polskiej. Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone a przesyłki nadawane za pośrednictwem poczty polskiej wysyłane priorytetem. Jeśli złożycie Państwo i potwierdzicie zamówienie do godziny 13.00 postaramy się zrealizować je jeszcze tego samego dnia.
 2. W przypadku płatności przelewem data potwierdzenia to termin wpływu środków na konto.

 

 

REKLAMACJE I GWARANCJA

 

 1. Jeśli zakupiony u nas towar nie działa prawidłowo, poinformuj nas o tym, a my zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie.
 2. Dołącz paragon lub ksero faktury , kartę gwarancyjną i na osobnej kartce opis usterki . Towar musi zostać dostarczony z oryginalnym fabrycznym opakowaniem, w którym został zakupiony. W innym przypadku gwarancja lub reklamacja nie zostanie rozpatrzona.
 3. Dostarczenie towaru do reklamacji odbywa się zawsze na Twój koszt.
 4. Od czasu dostarczenia towaru do siedziby firmy w ciągu 14 dni określimy, czy naprawa będzie kwalifikować się do naprawy gwarancyjnej, czy też nie i poinformujemy Cię o tym. Gdy reklamacja zostanie przez nas uznana, dokonamy naprawy i dostarczymy towar z powrotem na nasz koszt.
 5. Dla pewności we wszystkich sprawach związanych z serwisem prosimy najpierw o kontakt pod numerem telefonu 068 325-44-43 lub pod adres mailowy info@emix-hurt.pl

 

FAKTURY

 

 1. Hurtownia http://www.emix-hurt.pl  wystawia  faktury VAT .

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Firma P.H. EMIX sp.j. działając zgodnie z zasadami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r , nie udostępnia danych osobowych, ani adresów e-mail Klientów podmiotom trzecim oraz dba o to, by dane te nie stały się obiektem działalności podmiotów rozsyłających niechcianą pocztę elektroniczną.
 2. Dokonując rejestracji w hurtowni http://www.emix-hurt.pl , Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji zamówień i troski o wysłany towar, zachowując przy tym prawo do wglądu, poprawy i usunięcia tych danych z bazy adresowej. Czynności tych dokonać można z poziomu strony sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z osobą odpowiedzialną za zarządzanie danymi osobowymi w sklepie.
 3. Formularze zamówień i rejestracji, które wymagają podania danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem scentralizowanego protokołu SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania dla obecnej mocy obliczeniowej komputerów.
 4. Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w celu tworzenia statystyk i informacji demograficznych. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów, dzięki czemu internauci pozostają anonimowi. Dane statystyczne o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych obszarów serwisu, czerpiemy również z plików "cookies" (ciasteczek), zapisywanych przez serwer na dyskach twardych odwiedzających. Opcję obsługiwania ciasteczek można wyłączyć z poziomu przeglądarki, co nie stanowi przeszkody w dokonywaniu zakupów.