Polityka prywatności

BEZPIECZEŃSTWO

 
 1. Aby sprostać najnowszym standardom bezpieczeństwa handlowych witryn internetowych hurtownia http://www.emix-hurt.pl  wykorzystuje technologię SSL (Secure Socket Layer) do zabezpieczenia transakcji internetowych. Podstawowymi zadaniem SSL jest zapewnienie bezpiecznego kanału dla komunikacji między serwerami i wymiany danych. Kanał taki, dzięki zastosowaniu kryptografii, stanowi skuteczną barierę przed osobami podsłuchującymi łączność lub próbującymi modyfikować jej przebieg.
 2. SSL gwarantuje następujące funkcje:
 • Autentyczność stron, czyli pewność, że obie strony połączenia (klient i serwer) są rzeczywiście tymi, za których się podają.
 • Poufność transmisji, czyli ochronę przesyłanych danych przed podsłuchem przez ich zaszyfrowanie.
 • Integralność danych, czyli pewność, że przesłane dane nie zostały zmodyfikowane po drodze, czy to w wyniku awarii czy złośliwej ingerencji.
 1. Zapewnienie autentyczności stron jest realizowane przez zbiór standardów określanych jako infrastruktura klucza publicznego (PKI ). Jest to skomplikowany system, pozwalający na hierarchiczne potwierdzanie tożsamości stron komunikacji (klientów i serwerów). Wykorzystanie PKI czyni protokół SSL odpornym na ataki polegające na podszywaniu się pod zaufaną stronę połączenia, zwane man-in-the-middle. Tego rodzaju ingerencja polega na przejmowaniu danych przesyłanych pomiędzy klientem a serwerem. Atakujący jest w tym wypadku ulokowany pomiędzy stronami połączenia i działa jako pośrednik, udając tego drugiego przed każdą ze stron. Przed atakiem tym nie da się zabezpieczyć wyłącznie za pomocą technik kryptograficznych, konieczne jest wykorzystanie dodatkowego, zewnętrznego systemu ochrony potwierdzania tożsamości, takiego jak PKI.
  Bezpieczeństwo zapewniane jest zatem przez połączenie mechanizmów kryptograficznych z odpowiednimi procedurami organizacyjnymi, takimi jak certyfikacja uczestników systemu. http://www.emix-hurt.pl  posiada aktualny certyfikat SSL zabezpieczający go przed niepożądanym działaniem osób trzecich opisanym w tym artykule.

 

 

OCHRONA DANYCH KLIENTA

 1. Zgodnie z treści ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 - tekst jednolity, z póĽn. zm. ), wszystkie dane osobowe zebrane przez firmę EMIX będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień złożonych drogą elektroniczną. Nie będą one w szczególności udostępniane firmom współpracującym z http://www.emix-hurt.pl  do jakichkolwiek celów, w tym marketingowych.
 2. Wszystkie podane przez Państwa dane są przechowywane na serwerze wyposażonym w profesjonalne zabezpieczenia uniemożliwiające wgląd w nie osobom nieupoważnionym przez http://www.emix-hurt.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. P.H. EMIX SP.J. działając zgodnie z zasadami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r , nie udostępnia danych osobowych, ani adresów e-mail Klientów podmiotom trzecim oraz dba o to, by dane te nie stały się obiektem działalności podmiotów rozsyłających niechcianą pocztę elektroniczną.
 2. Dokonując rejestracji w hurtowni http://www.emix-hurt.pl , Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji zamówień i troski o wysłany towar, zachowując przy tym prawo do wglądu, poprawy i usunięcia tych danych z bazy adresowej. Czynności tych dokonać można z poziomu strony sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z osobą odpowiedzialną za zarządzanie danymi osobowymi w sklepie.
 3. Formularze zamówień i rejestracji, które wymagają podania danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem scentralizowanego protokołu SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania dla obecnej mocy obliczeniowej komputerów.
 4. Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w celu tworzenia statystyk i informacji demograficznych. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów, dzięki czemu internauci pozostają anonimowi. Dane statystyczne o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych obszarów serwisu, czerpiemy również z plików "cookies" (ciasteczek), zapisywanych przez serwer na dyskach twardych odwiedzających. Opcję obsługiwania ciasteczek można wyłączyć z poziomu przeglądarki, co nie stanowi przeszkody w dokonywaniu zakupów.